Munnbindpåbud inn og ut av kirkene


Lokal forskrift påbyr bruk av munnbind inn og ut av kirkene, samt i fellesarealer som våpenhus, kirketorg og på galleriene i Geilo kulturkyrkje. Når man sitter på tilviste plasser i kirken er det mulig å ta av munnbindet. Det samme gjelder ved bespisning på kirketorget.

 
 

Vi praktiserer 2 meter avstand i kirkerommet og ellers der det er mulig. Ellers forholder vi oss til 1 meter som nasjonalt avstandskrav.

 

Tilbake