Geilo sokneråd

 

Geilo sokneråd: f.v.: Sokneprest Helle Maria Wolstad, Inger Arnesen, Johanne Grydeland Sulejewski, Georg William Christiansen, Trond Fredrik Persen, Tor Olav Reime, Svein Petter Slaato, Helge Ryo-Bergstad, Line Therese Sperrevik Persson, Kristian Tandberg Fosshagen og Anne-Kristin Solberg

I perioden 2019-2023 består Geilo sokneråd av følgende personer:

Faste medlemmer:
Tor Olav Reime, leder
Anne-Kristin Solberg, nestleder
Georg William Christianen
Trond Fredrik Persen
Helge Ryo-Bergstad
Inger Arnesen

Vara:
Line Therese Sperrevik Persson
Svein Petter Slaatto
Kristian Tandberg Fosshagen
Vilde B.Torblå Kjønaas
Johanne Grydeland Sulejewski