Kontaktinformasjon


Hol kirkelige fellesråd

Adresse: Skurdalsvegen 22, 3580 Geilo - se kart
Telefon:
32 09 69 30
Epost: kirken@hol.kommune.no

Administrasjon

Eva Grøslandsbråten

32 09 69 30

Send epost

Ansatt

Anders Harboe

41422267

Send epost

Ansatt

Anne Marie Markegård

Send epost

Ansatt

Victoria Thorsen

92881448

Send epost

Diakon

Line Bakke

32 09 69 36

928 50 434

Send epost

Kirkemusiker/konsertansvarlig

Lars Inge Tverberg

32 09 69 37

977 87 055

Send epost

Kirketjener, Dagali

Karin Kåset

416 08 020

Kirketjener, Geilo og Skurdalen

Svein-Petter Slaatto

32 09 69 38

989 94 329

Send epost

Kirketjener, Hol og Hovet

Ole Torpe

906 53 810

Send epost

Kirketjener, Skurdalen og Geilo

Grethe Nestegard

993 68 684

Send epost

Kirkeverge

Anders Ilsøy

32 09 69 33

900 99 599

Send epost

Menighetsarbeider

Anne-Kristin Solberg

32 09 69 35

476 33 280

Send epost

Organist

Ludmilla Petrova

911 52 637

Send epost

Sokneprest

Stein Arne Larsson

32 09 69 32

948 87 965

Send epost