Minnegudstjeneste i Geilo kulturkyrkje torsdag 22. juli


I samarbeid med kommunene i Hallingdal inviteres det til felles minnemarkering av 22. juli. Det blir sang og musikk ved Amalie Snerte, Tori Snerte, Lars Inge Tverberg og Tove Bøygard. Gudstjenesten ledes av prost Sveinung Hansen og regionrådsordførar i Hallingdal Solveig Vestenfor holder en hilsen. 

 

Representanter fra politisk ledelse, politi, ambulansetjenesten og Røde Kors deltar. Mulighet for lystenning. Gudstjenesten er åpen for alle. Fra klokka 12 til fem over 12 vil kirkeklokkene i Hallingdal ringe, og det er åpne kirker i Flå, Nes, Hemsedal, Herad, Geilo, Torpo og Ål fra kl. 12.

Tilbake