Intervju med Kirkens SOS


Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett.

Hvert døgn besvares omkring 500 henvendelser på telefon og internett. I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse har vi tatt en prat med Asle E. Bjorvatn fra Kirkens SOS for å lære litt mer om tjenesten de tilbyr.

Hva går arbeidet deres ut på?

Kirkens SOS er landets største krisetelefon og chattetjeneste på nett. Vi er en selvmordsforebyggende tjeneste, men besvarer også telefoner som handler om store eller små kriser definert helt utifra det som er innringers definisjon av begrepet. Alle som besvarer telefonen er frivillige, og bruker sin tid og sine krefter på å være et medmenneske.

 

Hva slags mennesker tar kontakt med dere?

Det er de av oss som sliter akkurat nå! Vi vet at det i dag er vi som sitter og har overskudd til å være et godt medmenneske, men vet også at det lett kan snu; og i morgen kan det være meg som trenger en å prate med. Det gjør noe med samtalen – at vi stiller oss i øyehøyde med de som ringer. Det er godt å vite at vi ikke skal fikse livet til de som kontakter oss, men heller være en som hjelper innskriver/ringer til å finne tak i egne ressurser.

 

Hva og hvem møter en person som ringer til Kirkens SOS?

Det er mange samtaler om hverdagslige ting, men også alvorlige samtaler om eksistensielle spørsmål om liv og død. Vi er klare til å prate med hvem som helst om hva som helst. Det er mange unge som bruker de skriftlige tjenestene våre, mens de litt opp i alder liker best å prate på telefonen.

 

Hva kreves av deg dersom du ønsker å være frivillig hos dere?

Du må være over 20 år, ha avstand til egen krise, og kunne snakke om og tåle å gå inn i de vanskelige pratene. Man må kunne ha to vakter i måneden. Alle som vil bli frivillig må gjennom et godt utarbeidet kursprogram, og vil bli fulgt opp gjennom hele tjenesten med veiledning og faglig påfyll. Nå trenger man ikke lenger bo i nærheten av et vaktrom siden vi har åpnet opp for digital frivillighet hvor man kan sitte hjemme og besvare henvendelsene som kommer.

 

Har dere noen råd til hvordan man kan være et bedre medmenneske i hverdagen?

Tør å se de som du møter i din hverdag, og stille de vanskelige spørsmålene. Ofte er vi for beskjeden på egne vegne. Vær åpen og si at du har lagt merke til at personen har endret seg, og du er bekymret for hvordan det står til. Det slår aldri feil. Alle liker å bli sett! Det er så lite som skal til! Lykke til!  

 


Ønsker du å lese mer om Kirkens SOS eller melde deg som frivillig? Trykk her. 

Trenger du noen å snakke med? Ring 22 40 00 40 eller gå inn på Kirkens SOS.

Tilbake